Epilobium angustifolium

Chamaenerion angustifolium 'Album'

vrbovka úzkolistá 'Album'

Chamaenerion angustifolium je domácí rostlinou téměř v celé Evropě, v severní Asii a Severní Americe. U nás se vyskytuje poměrně hojně, zejména ve vyšších polohách. Většinou roste na okrajích světlých lesů, na pastvinách, podél silnic či na ruderálních stanovištích (lomy, výsypky, vypálené plochy) mezi prvními pionýrskými druhy.

Vrbovka úzkolistá je vytrvalá bylina s přímou, až 150 cm vysokou lodyhou, na které vyrůstají střídavě postavené listy. Listy jsou dlouze kopinaté, vrásčité, svěže zelené, na spodní straně pak sivé až bělavé. Vrcholový hrozen nese několik desítek malých, světle růžových květů. Velmi ochotně se množí semeny. Trsy se rychle etablují díky podzemním výběžkům a rozrůstají se do velkých kolonií. Hodí se proto do rozlehlejších partií zahrad či na místa, která jsou potřeba rychle kolonizovat.

Chamaenerion angustifolium preferuje kamenité, štěrkovité, hlinitopísčité až hlinité půdy bohaté na dusík. Nejlépe se vrbovce daří na plném slunci nebo v mírném polostínu.

'Album' někdy také označována jako varieta album či forma albiflorum. Kvete čistě bílými květy a na rozdíl od původního druhu se nevysemeňuje. Šíří se aktivně jen podzemními oddenky.

Nároky na pěstování

Slunce až polostín

Půda a suchá až svěží, čerstvá

Stanovištní okruhy: FR1, FR2, GR1, GR2

Mrazuvzdornost USDA:
Z3 a vyšší

Choroby a škůdci

Potenciální choroby: padlí, rzi

Potenciální škůdci: slimáci, šneci

Charakteristika

Kategorie: Trvalky

Výška: 120 - 150 cm

Šířka: 100 - 120 cm

Květy čistě bílé.

Doba kvetení: červenec až září

Listy svže zelené, na spodní straně s bělavým povrchem.

Habitus výběžkatý/odnožující, vzpřímený/vertikály

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • K řezu do vázy
  • Ke zplanění
  • Okraj keřových výsadeb
  • Přírodní zahrada
  • Venkovská zahrada