Podmínky používání webu perenniculum.cz

Jakékoliv použití webových stránek perenniculum.cz podléhá těmto Podmínkám používání webu perenniculum.cz. Tyto Podmínky používání webu perenniculum.cz mohou být doplněny, modifikovány nebo nahrazeny jinými podmínkami. Povinností každého uživatele tohoto webu je řídit se níže uvedenými pravidly.

Přesnost, úplnost a včasnost informací

Cílem webu je podávat kvalitní, ověřené a přesné informace o trvalkách, jejich vzhledu, nárocích a použití v zahradě či ve veřejném prostoru. Web perenniculum.cz však nenese žádnou odpovědnost za to, že uvedené informace nejsou přesné nebo úplné. Jakékoliv spoléhání na materiál uvedený na této stránce činí uživatel webu na vlastní riziko. Jako uživatel webu také souhlasíte s tím, že sledování veškerých změn informací obsažených na této webové stránce je Vaše zodpovědnost. Doporučujeme Vám, abyste před jakýmkoli jednáním na základě informací obsažených na těchto webových stránkách vyhledali další odborné rady či pomoc.

Práva duševního vlastnictví

Veškerá autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví, která jsou obsažená v textech, obrázcích a jiných materiálech na této webové stránce jsou vlastnictvím webu perenniculum.cz. Podle zákona č. 121/2000 si vyhrazujeme právo zákazu publikování obsahu webu, veškerých informací, grafiky a jiných souborů obsažených na tomto webu. Žádná reprodukce jakékoliv části této webové stránky nesmí být prodávána nebo distribuována za účelem obchodního zisku, ani nesmí být upravována nebo zahrnuta do jakékoliv jiné práce, publikace nebo webové stránky.

Hyperlinky

Webové stránky perenniculum.cz mohou obsahovat hyperlinky (odkazy) na webové stránky třetích stran. Web perenniculum.cz nenese žádnou zodpovědnost za obsah těchto webových stránek, nereprezentuje je, nepokládá jejich obsah za svůj vlastní ani nekontroluje informace uváděné na takových stránkách, tudíž nezodpovídá za jejich obsah. Používání těchto odkazů je výhradním rizikem uživatele.

Soubory Cookie

Webové stránky Perenniculum používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Více informací o využívání informací společností Google naleznete zde>>.

Záruky

Nezaručujeme, že tyto webové stránky budou kompatibilní s veškerým nebo určitým hardwarem nebo softwarem, který používáte. Nezaručujeme ani, že tyto webové stránky budou vždy nebo v konkrétní okamžik dostupné. Ačkoliv se snažíme udržovat webové stránky perenniculum.cz bez virů, musí uživatel pro svoji vlastní ochranu podniknout nezbytné kroky k zajištění přiměřeného zabezpečení. Neneseme žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé změnami obsahu stránek anebo nemožností použití těchto stránek.

Zakázaná činnost

Uživatelé se zavazují využívat tento web v souladu s pravidly slušného chování. Jakékoliv vulgární, xenofobní či jinak nevhodné příspěvky budou odstraněny a povedou k zablokování uživatele. Na webu je zakázáno publikování příspěvků s více než dvěma odkazy v jednom příspěvku, tyto příspěvky budou považovány za spam a mohou být odstraněny. Uživatel webu se zavazuje, že se bude při využívání tohoto webu řídit platnými právními předpisy ČR, bude vždy jednat s dobrými úmysly a nebude jej úmyslně poškozovat, zasahovat do bezpečnosti portálu či omezovat další uživatele tohoto webu. V případě, že takovéto chování zaregistrujete u jiných uživatelů, neprodleně nás prosím kontaktujte.

Závěrečná ustanovení

Platnost těchto pravidel nastává dnem jejich zveřejnění, tedy 4.9.2014. Případná změna pravidel webu bude umístěna zde. Pokud jsou Vám některá pravidla využívání webu perenniculum.cz nejasná, požádejte nás o jejich vysvětlení. V případě, že s těmito pravidly nesouhlasíte, neprodleně tento web opusťte a nadále jej nevyužívejte.