Trvalka sezóny

trvalka-sezony-kruh Trvalka sezóny představuje tuzemský titul udělovaný neziskovou organizací Český spolek perenářů. Každý rok je kolektivem českých pěstitelů, profesionálů z výzkumných zahradnických či botanických ústavů a odborníků v zahradnických oborech vybrán jeden rod trvalky, který se pro daný rok stane Trvalkou sezóny. Volbu rostlin ovlivňuje především její ověření v místním klimatu spolu s možností doporučit vhodný sortiment a zároveň přinést něco nového.

První Trvalka sezóny byla zvolena v roce 2007 a stala se jí Veronica, česky rozrazil. Dlouhá léta byla Trvalka sezóny vyhlašována na jaře při příležitosti veletrhu For Garden v Praze–Letňanech. Nyní ji Český spolek perenářů vyhlašuje vždy první jarní den na svém webu a facebooku.

Ocenění Trvalka sezóny získaly:

Cílem programu Trvalka sezóny je poskytnutí kvalitních, pro české podmínky relevantních, informací o daném rodu či skupině trvalek. Velký přínos také spočívá v podpoře všeobecné pěstitelské tradice tuzemských producentů a jejich výpěstků.

Více informací o Trvalce sezóny naleznete zde >>.