Trvalka sezóny

trvalka-sezony-kruh Trvalka sezóny představuje tuzemský titul udělovaný neziskovou organizací Spolek českých perenářů. Každý rok je kolektivem českých pěstitelů, profesionálů z výzkumných zahradnických či botanických ústavů a odborníků v zahradnických oborech vybrán jeden rod trvalky, který se pro daný rok stane Trvalkou sezóny. Volbu rostlin ovlivňuje především její ověření v místním klimatu spolu s možností doporučit vhodný sortiment a zároveň přinést něco nového.

První Trvalka sezóny byla zvolena v roce 2007 a stala se jí Veronica, česky rozrazil. V současné době je Trvalka sezóny vyhlašována na jaře při příležitosti veletrhu For Garden v Praze–Letňanech. Pro rok 2014 je jí stal rod Salvia (šalvěj).

Ocenění Trvalka sezóny získaly:

Cílem programu Trvalka sezóny je poskytnutí kvalitních, pro české podmínky relevantních, informací o daném rodu či skupině trvalek. Velký přínos také spočívá v podpoře všeobecné pěstitelské tradice tuzemských producentů a jejich výpěstků. „Otevřeně zde stavíme kompetici proti beztrestnému šíření zavádějících, nepřesných nebo neúplných informací, které vznikají generalizováním dat nebo mechanickými překlady zdrojů zemí s odlišným klimatem. Trvalky mají už ve svém názvu zahrnut fakt, že nesmí být chápany jako zboží „na jedno použití“, mají vytrvat a jako takové mají být pěstovány,“ říká člen jádrové rady Spolku českých perenářů Ing. Ondřej Fous.

Více informací o Trvalce sezóny naleznete zde >>.