Sortiment trvalek

Trvalky neboli pereny, postaru také ostálky - všechny názvy jsou odvozeny od jejich vlastnosti vytrvávat více let na stanovišti (ať už z latinského perennae (vytrvalý) či staročeského ostávat). Botanikové je charakterizují jako vytrvalé byliny s nedřevnatějícím stonkem, jejichž nadzemní části po skončení vegetační sezóny odumírají a zimu přečkávají v podobě zásobních orgánů (kořenů, hlíz, cibulí, oddenků) pod zemí.