Dobré pro opylovače

V posledních letech se stále častěji zmiňuje problematikaDobre pro opylovace poklesu populace opylovačů zejména v souvislosti s používáním pesticidů. Alarmující čísla se ozývají především ze Spojených států a západní Evropy, kde za posledních 13 let zmizela třetina až polovina původního stavu včelstev. Ve střední Evropě, Českou republiku nevyjímaje, dochází také k mírnému poklesu, ale čísla nejsou tak dramatická jako u našich západních sousedů. V reakci na prudké poklesy populací včel schválila Evropská komise na konci dubna 2013 dvouletý zákaz zemědělského využívání neonicotinoidů (imidacloprid, thiamethoxam a chlotianidin), pesticidů, které jsou spojovány s vysokou úmrtností včel a které se používají k ošetření zejména řepky olejné či kukuřice.

I jednotlivé státy podnikají kroky pro záchranu včelstev, například Velká Británie navrhuje zavést povinnost vyčlenit určité procento zemědělské půdy pro pěstování rostlin vhodných pro opylovače. Ani zahradníci nezůstávají pozadu a snaží se přispět svojí troškou do mlýna. Právě britská Royal Horticultural Society (angl. Královská zahradnická společnost) vydala v roce 2011 seznam rostlin Perfect for pollinators (angl. Dobré pro opylovače) jako návod pro zahradníky, kteří chtějí navrhnout svou zahradu, co nejpřívětivější pro opylovače.

Na našich webových stránkách toto označení najdete na profilu jednotlivých trvalek v sekci Uplatnění trvalky a její ocenění. Seznam všech rostlin vhodných pro opylovače lze najít na webu RHS naleznete zde ».

 

Jak přilákat opylovače na zahradu?

  • pěstovat rostliny atraktivní pro opylovače
  • vyhnout se pěstování plnokvětých forem rostlin, které obvykle mají málo nebo žádný nektar/pyl nebo znemožňují opylovačům přístup
  • nepoužívat pesticidy v době, kdy rostliny kvetou
  • podpořit vysévání či vysazování domácích rostlin, květnatých luk.