Doporučený sortiment záhonových peren

trvalka-sezony-kruh Doporučený sortiment záhonových peren vznikl kolektivním hodnocením odborníků z řad školkařů, projektantů, institucí a škol jako alternativa k záhonovým ověřovacím testům. Jedná se o souhrn subjektivních zkušeností odborníků (celkem 29 hodnotitelů – uvedeni níže) s danými trvalkami v pěstebním prostředí i na finálních stanovištích. Podle parametrů hodnocení přiřadili hodnotitelé každé trvalce, se kterou měli osobní zkušenost, příslušný počet bodů. Nasbíraný objem dat byl následně vyhodnocen a z 1125 taxonů bylo vybráno 616 ověřených záhonových trvalek. Jejich seznam můžete najít na webu Doporučeného sortimentu >>.

Ověřená zahradní trvalka (OTZ)

Parametry hodnocení:
1. trvalka vhodná pro prostředí záhonu (včetně polostínu, stínu)
2. na stanovišti vytrvá nejméně tři sezóny bez nutnosti přemnožení
3. na adekvátním stanovišti dobře prosperuje při standardní péči
4. nenamrzá
5. nevyžaduje speciální péči (vyvazování, přikrývka, zaštipování, ochrana před vyhníváním atd.)
6. není agresivní ke svému okolí (nerozrůstá se intenzivně oddenky či nešíří se semeny)
7. netrpí chorobami a škůdci

Hodnocení bodů:
A – velmi dobré; trvalka splňuje všech 7 hodnotících parametrů – 4 body
B – dobré; trvalka splňuje minimálně 5 hodnotících parametrů – 3 body
C – vyhovující; trvalka splňuje minimálně 3 hodnotící parametry – 2 body
D – sbírkové; trvalka splňuje méně než 3 hodnotící parametry – 1 bod
AA- preferovaný osobní favorit hodnotitele – 8 bodů

Záštita projektu

Vedoucí projektu: Ondřej Fous
Metodika hodnocení: Tatiana Kuťková
Vlastnosti rostlin a stanoviště: Zuzana Čechovská
Názvosloví: Jiří Uher
Editace tabulek a statistika: Martina Kotlandová
Kompletace nominací: Hana Pivoňková
Překlad metodiky do němčiny: Veronika Voigt

Hodnotitelé Doporučeného sortimentu záhonových peren

nominace (N), hodnocení (H) a doplňkové hodnocení (D)

Petr Hanzelka (N/H/D)
Ondřej Fous (N/H)
Jiří Uher (N/H)
Josef Holzbecher (N/H/D)
Jana Holzbecherová (N/H/D)
Eva Holzbecherová (N/H/D)
Adam Baroš (N/H)
Radovan Hájek (N/H)
Jakub Krulich (N/H)
Pavel Matiska (N/H)
Markéta Kindlová (N/H/D)
Jana Pyšková (N/H)
Jarmila Solilová (N/H/D)
Renata Pešičková (N/H/D)
Tatiana Kuťková (N/H)
Vladislav Vejtasa (N/H/D)
Ivana Vejtasová (N/H)
Zuzana Caspers (N/H/D)
Pavel Sekerka (N/H/D)
Martin Charvát (H)
Luděk Urban (H)
Kateřina Pospíšilová (H)
Tereza Antošová (H)
Tereza Kvítková (H)
Zdeněk Kiesenbauer (H/D)
Martin Hajman (H/D)
Martina Šášiková (H)
Zuzana Čechovská (H)
Jonas Reif (H)