Award of Garden Merit

Ocenění Award of Garden Merit, zkráceně také AGM, AGM logouděluje britská zahradnická společnost Royal Horticultural Society (RHS) kvalitním zahradním rostlinám na základě záhonových pokusů konaných často v centrální zahradě ve Wisley či ve spřátelených zahradách nebo soukromých sbírkách ve Velké Británii. Ocenění jsou udělována každoročně po nejméně ročním pozorování a hodnocení (některé záhonové testy trvají i více let v závislosti na druhu rostliny). Pro hodnocení je sestavena odborná komise, která se obvykle skládá ze školkařů, zástupců různých zahradnických společností, držitelů národních sbírek rostlin, specializovaných pěstitelů a dalších odborníků pro daný rod či druh rostliny. Komisí je celkem sedm, každá se specializuje na určitý okruh rostlin – cibuloviny; trvalky; ovocné stromy, zelenina a bylinky; skalničky; orchideje; teplomilné okrasné rostliny; dřevité rostliny.

Rostlina oceněná Award of Garden Merit musí:

  • být vynikající pro běžné použití ve vhodných podmínkách,
  • být dostupná na trhu,
  • být vitální,
  • být stabilní ve své formě a barvě,
  • být přiměřeně odolná chorobám a škůdcům.

RHS AGM logo
Rostliny oceněné Award of Garden Merit jsou běžně v prodeji i na webu označovány logem s pohárkem (viz. obrázek),  který by měl být zárukou spolehlivosti rostliny v zahradě. Z desítek tisíc kultivarů a soret, které jsou v dnešní době na trhu tak RHS napovídá spotřebiteli, které rostliny jsou spolehlivé a vyzkoušené. Celkový list ocenění AGM čítá pře 7 000 rostlin.

První ocenění Award of Garden Merit (AGM) začala být společností Royal Horticultural Society (RHS) udělována již v roce 1922. Do té doby byla ocenění rostlinám udělována především za jejich vzhled, rostliny byly hodnoceny řezené, ve vázách. Toto ocenění bylo průlomové právě díky hodnocení přímo ve venkovních podmínkách, v potaz byly vzati škůdci, choroby i to, jak dobře rostlina v zahradě roste. Bohužel se ocenění příliš neuchytilo, a tak bylo v roce 1992 obnoveno jako přední ocenění RHS, které mělo být každých 10 let zrevidováno. Zhruba od této doby patřily záhonové pokusy RHS mezi velmi hodnotné a širokými zahradnickými kruhy uznávané kriterium kvality rostlin.

V roce 2012 proběhlo rozsáhlé přezkoumání a posouzení ocenění AGM, v jehož důsledku téměř 1900 rostlin ztratilo ocenění AGM hlavně z důvodů nedostupnosti na trhu, náchylnosti k chorobách nebo škůdcům či nahrazením lepšími kultivary. Naopak bylo oceněno přes 1400 nových rostlin. Také bylo rozhodnuto, že desetiroční cyklus neudržuje seznam AGM dostatečně aktuální, a proto se nyní soupis aktualizuje každoročně. Aktuální seznam rostlin lze najít na webu RHS   naleznete zde   >>.