Dryopteris affinis Cristata The King

Dryopteris affinis 'Cristata'

kapraď rezatá 'Cristata'

Dryopteris affinis má svou domovinu téměř v celé Evropě kromě severní Skandinávie a jižní Itálie. V přírodě roste v lesích a na stinných svazích, obvykle na kyselých půdách. Jako většina kapradin má ráda oblasti s vyšším úhrnem srážek. Z kořenového systému tvořícího krátké, vzpřímené oddenky vyrůstá trs až 90 cm dlouhých listů. Tmavě zelené, lesklé listy jsou dvakrát zpeřené. Střední žebro je hustě pokryto rezavými šupinami, které jsou velmi nápadné zejména na jaře, když listy raší a rozbalují se. Kapraď rezavá se nápadně podobá kapradi samci (Dryopteris filix-mas), ale na rozdíl od ní nemá Dryopteris affinis sekundární lístky téměř vůbec zubaté a jsou tupě nikoli špičatě zakončené. Dryopteris affinis lze také odlišit pomocí výrazné tmavé skvrny na spodní straně listu v místě, kde přisedají řapíky lístků na střední žebro. Výraznou předností Dryopteris affinis je její polostálezelenost až do velmi tuhých mrazů či dokonce do jara, kdy je vhodné staré listy ostříhat a podpořit růst mladých.

Dryopteris affinis se daří dobře ve většině zahradních půd, preferuje mírně kyselé půdy, ale snese i lehce vápenité pokud je zajištěn vysoký obsah organické hmoty. Po etablování na stanovišti dokáže tolerovat i mírně sušší půdy, tudíž se hodí pro výsadbu v kořenové konkurenci stromů.

'Cristata' často uváděná jako 'The King' či 'Cristata The King' se vyznačuje pravidelně rozčepýřenými a zmnoženými konci primárně zpeřených lístků. Na rozdíl od většiny kultivarů kapradin, tato vzchází "pravá" (stejná jako mateřská rostlina) ze spór. Jedná se o robustnější kapradinu dosahující až přes metr výšky. V zahradách se vyskytuje již od druhé poloviny 19. stol.

Nároky na pěstování

Polostín až stín

Půda svěží, čerstvá až vlhká

Stanovištní okruhy: G2, G3, GR2, GR3

Mrazuvzdornost USDA:
Z4 a vyšší

Choroby a škůdci

Žádné závažné choroby.

Žádní závažní škůdci.

Charakteristika

Kategorie: Kapradiny, Trvalky

Výška: 80 - 110 cm

Šířka: 70 - 80 cm

Netvoří květy, rozmnožuje se spóry na spodní straně listů.

Listy sytě tmavě zelené.

Habitus trsovitý

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • Dobrá textura, forma
  • Dobrá zimní struktura
  • Okraj keřových výsadeb
  • Okrasné listem
  • Podrostové výsadby
Award of Garden Merit

Ocenění Award of Garden Merit

Více >>