Hosta Borwick Beauty

Hosta 'Borwick Beauty'

bohyška, funkie 'Borwick Beauty'

Rod Hosta čítá zhruba 40 druhů, které pochází z Japonska, Korei, a Číny. Celosvětově existuje více než 6000 kultivarů a šlechtění je stále aktivní. Hosty jsou pěstovány zejména pro jejich dekorativní listy, které mohou, v závislosti na kultivaru, dosahovat výšky od 8 do 100 cm.

Vždy větší počet květů vyrůstá na stonku, který může být od 30 do 200 cm dlouhý. Doba kvetení je velmi krátká. Některé květy mohou být vonné. Bohyšky začínají kvést v červnu (H. sieboldiana, H. tokudama a jejich kultivary), většina host pak kvete v červenci a srpnu, v září a říjnu nasazují květy H. longipes, H. longissima a jejich kultivary.

Hosty jsou nepostradatelnými trvalkami pro stinná stanoviště v zahradě, cenné jako půdopokryvné, pro osázení nádob i do stinného perenového rabata. Nejlépe se jim daří v polostínu nebo řídkém stínu s 1 až 2 hodinami slunečního svitu denně. Půda pro bohyšky by měla být svěží až vlhká, nevysýchavá s vysokým podílem organické hmoty, nejlépe opadaného listí nebo kompostu.

'Borwick Beauty' roste relativně pomalu, ale v dospělosti může vytvářet trsy až 120 cm široké a 60 cm vysoké. Velké, téměř kulaté listy s úzkou špičkou jsou uprostřed krémově až žlutě žíhané (zpočátku po narašení zelenožluté) s širokým, modrozeleným okrajem. Žlutavé žíhání může být náchylné k popálení od slunce. Podobný kultivar 'Great Expectations' je méně náchylný k popálení, ale také méně zlatožlutý. Dalším velmi podobným kultivarem je 'George Smith', který nemá tak pravidelně kulaté listy. 'Borwick Beauty' byl vůbec první sport Hosta sieboldiana 'Elegans' se zlatým žíháním (1988). Téměř bílé květy vykvétají obvykle v červenci.

Nároky na pěstování

Polostín až stín

Půda svěží, čerstvá

Stanovištní okruhy: G2, GR2

Mrazuvzdornost USDA:
Z3 a vyšší

Choroby a škůdci

Potenciální choroby: viry

Potenciální škůdci: háďátka, lalokonosec rýhovaný, myši, slimáci, šneci, srny, zajíci

Charakteristika

Kategorie: Hajničky, Trvalky

Výška: 60 - 70 cm

Šířka: 90 - 120 cm

Květy téměř bílé.

Doba kvetení: červenec

Listy žlutokrémové s modrozeleným okrajem.

Habitus trsovitý

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • Moderní design
  • Okraj keřových výsadeb
  • Okrasné listem
  • Podrostové výsadby