Hosta Geisha

Hosta 'Geisha'

bohyška, funkie 'Geisha'

Rod Hosta čítá zhruba 40 druhů, které pochází z Japonska, Korei, a Číny. Celosvětově existuje více než 6000 kultivarů a šlechtění je stále aktivní. Hosty jsou pěstovány zejména pro jejich dekorativní listy, které mohou, v závislosti na kultivaru, dosahovat výšky od 8 do 100 cm.

Vždy větší počet květů vyrůstá na stonku, který může být od 30 do 200 cm dlouhý. Doba kvetení je velmi krátká. Některé květy mohou být vonné. Bohyšky začínají kvést v červnu (H. sieboldiana, H. tokudama a jejich kultivary), většina host pak kvete v červenci a srpnu, v září a říjnu nasazují květy H. longipes, H. longissima a jejich kultivary.

Hosty jsou nepostradatelnými trvalkami pro stinná stanoviště v zahradě, cenné jako půdopokryvné, pro osázení nádob i do stinného perenového rabata. Nejlépe se jim daří v polostínu nebo řídkém stínu s 1 až 2 hodinami slunečního svitu denně. Půda pro bohyšky by měla být svěží až vlhká, nevysýchavá s vysokým podílem organické hmoty, nejlépe opadaného listí nebo kompostu.

'Geisha' vytváří husté, do 25 cm vysoké trsy protáhlých, po okrajích zvlněných listů. Lesklé listy mají asi 4 cm zelený okraj a střed je na jaře zlatožlutý a postupně se mění do světle zelené koncem srpna. Konec listů se charakteristicky stáčí dolů. Zářivě purpurovofialové květy se objevují až v druhé polovině srpna na zhruba 45 cm dlouhých lodyhách. Kultivar pochází z Japonska, kde je známý pod jménem 'Ani Machi'.

Nároky na pěstování

Polostín až stín

Půda svěží, čerstvá

Stanovištní okruhy: G2, GR2

Mrazuvzdornost USDA:
Z3 a vyšší

Choroby a škůdci

Potenciální choroby: viry

Potenciální škůdci: háďátka, lalokonosec rýhovaný, slimáci, šneci

Charakteristika

Kategorie: Hajničky, Trvalky

Výška: 30 - 45 cm

Šířka: 30 - 50 cm

Květy jasně purpurovofialové.

Doba kvetení: srpen

Listy zlatě panašované se zeleným okrajem.

Habitus trsovitý

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • Okraj keřových výsadeb
  • Dobrá textura, forma
  • Okrasné listem
  • Podrostové výsadby