Hosta Mount Fuji

Hosta 'Mount Fuji'

bohyška, funkie 'Mount Fuji'

Rod Hosta čítá zhruba 40 druhů, které pochází z Japonska, Korei, a Číny. Celosvětově existuje více než 6000 kultivarů a šlechtění je stále aktivní. Hosty jsou pěstovány zejména pro jejich dekorativní listy, které mohou, v závislosti na kultivaru, dosahovat výšky od 8 do 100 cm.

Vždy větší počet květů vyrůstá na stonku, který může být od 30 do 200 cm dlouhý. Doba kvetení je velmi krátká. Některé květy mohou být vonné. Bohyšky začínají kvést v červnu (H. sieboldiana, H. tokudama a jejich kultivary), většina host pak kvete v červenci a srpnu, v září a říjnu nasazují květy H. longipes, H. longissima a jejich kultivary.

Hosty jsou nepostradatelnými trvalkami pro stinná stanoviště v zahradě, cenné jako půdopokryvné, pro osázení nádob i do stinného perenového rabata. Nejlépe se jim daří v polostínu nebo řídkém stínu s 1 až 2 hodinami slunečního svitu denně. Půda pro bohyšky by měla být svěží až vlhká, nevysýchavá s vysokým podílem organické hmoty, nejlépe opadaného listí nebo kompostu.

'Mount Fuji' je vybraný semenáček z potomstva Hosta montana 'Aureomarginata'. Patří mezi velké kultivary host, trsy vázovitého tvaru měří v průměru až 190 cm a na výšku většinou dosahují kolem 80 cm. Podle knihy Marka Zilise, The Hostapedia (2009) je kultivar 'Mount Fuji' asi nejpodobnější původnímu druhu Hosta montana jak svým listem, tak i květem. Tuhé, hluboce rýhované listy jsou sytě zelené a lehce zvlněné po okrajích. V červenci vykvétají velmi světle levandulové až téměř bílé květy. Kultivar byl uveden do kultury v roce 1989 Jimem a Jill Wilkinsonovými.

Nároky na pěstování

Polostín až stín

Půda svěží, čerstvá

Stanovištní okruhy: G2, GR2

Mrazuvzdornost USDA:
Z3 a vyšší

Choroby a škůdci

Potenciální choroby: viry

Potenciální škůdci: háďátka, lalokonosec rýhovaný, myši, slimáci, šneci, srny, zajíci

Charakteristika

Kategorie: Hajničky, Trvalky

Výška: 70 - 80 cm

Šířka: 150 - 190 cm

Květy velmi světle levandulové až téměř bílé.

Doba kvetení: červenec

Listy svěže zelené.

Habitus trsovitý

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • Moderní design
  • Okraj keřových výsadeb
  • Okrasné listem
  • Podrostové výsadby
  • Venkovská zahrada