Hosta 'Royal Standard'

bohyška, funkie 'Royal Standard'

čeleď: Hostaceae

Rod Hosta čítá zhruba 40 druhů, které pochází z Japonska, Korei, a Číny. Celosvětově existuje více než 6000 kultivarů a šlechtění je stále aktivní. Hosty jsou pěstovány zejména pro jejich dekorativní listy, které mohou, v závislosti na kultivaru, dosahovat výšky od 8 do 100 cm.

Vždy větší počet květů vyrůstá na stonku, který může být od 30 do 200 cm dlouhý. Doba kvetení je velmi krátká. Některé květy mohou být vonné. Bohyšky začínají kvést v červnu (H. sieboldiana, H. tokudama a jejich kultivary), většina host pak kvete v červenci a srpnu, v září a říjnu nasazují květy H. longipes, H. longissima a jejich kultivary.

Hosty jsou nepostradatelnými trvalkami pro stinná stanoviště v zahradě, cenné jako půdopokryvné, pro osázení nádob i do stinného perenového rabata. Nejlépe se jim daří v polostínu nebo řídkém stínu s 1 až 2 hodinami slunečního svitu denně. Půda pro bohyšky by měla být svěží až vlhká, nevysýchavá s vysokým podílem organické hmoty, nejlépe opadaného listí nebo kompostu.

'Royal Standard' je rychle rostoucí kultivar, jehož trsy měří v průměru až 90 cm. Dosahuje výšky okolo 50 cm. Velké, úzce srdcovité, svěže zelené listy jsou na povrchu lesklé a výrazně zvrásněné a po okrajích mírně zvlněné. Bílé, vonné květy vykvétají ze světle fialových poupat na 90 cm dlouhých stoncích obvykle v průběhu srpna. Experty je tento kultivar označován jako nejlepší vonná, bíle kvetoucí hosta. Její další ctností je fakt, že snese poměrně slunnou polohu ovšem za předpokladu, že půda nevysýchá úplně na troud. 'Royal Standard' je semenáčkem Hosta plantaginea a na trhu je pro své dekorativní listy i velké, vonné květy populární od svého uvedení v roce 1986 dodnes.

Nároky na pěstování

Slunce až stín

Půda svěží, čerstvá

Stanovištní okruhy: G2, GR2

Mrazuvzdornost USDA:
Z3 a vyšší

Charakteristika

Kategorie: Hajničky, Trvalky

Výška: 45 - 55 cm

Šířka: 75 - 90 cm

Květy bílé ze světle fialových poupat.

Doba kvetení: srpen

Listy leskle svěže zelené.

Habitus trsovitý

Choroby a škůdci

Potenciální choroby: viry

Potenciální škůdci: háďátka, lalokonosec rýhovaný, myši, slimáci, šneci, srny, zajíci

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • Do nádob
  • Moderní design
  • Okraj keřových výsadeb
  • Okrasné listem
  • Podrostové výsadby
  • Venkovská zahrada
  • Vonné trvalky
Award of Garden Merit

Ocenění Award of Garden Merit

Více >>