Symphyotrichum novae-angliae 'Purple Dome'

hvězdnice (astra) novoanglická 'Purple Dome'

čeleď: Asteraceae

syn. Aster novae-angliae 'Purple Dome'

Symphyotrichum novae-angliae pochází ze Severní Ameriky, kde roste ve vlhkých křovinách, stepích, na loukách i na pobřeží.

Symphyotrichum novae-angliae je houževnatá, bujně rostoucí trvalka s částečně dřevnatějícími bázemi lodyh, které jsou vzpřímené, větvené až v horní části. Nesou úzké, kopinaté, drsně chlupaté, zelené až zelenošedé listy. Spodní části lodyh (a to i u kultivarů) brzy ztrácí listy a nepomůže ani, zůstanou-li rostliny nezastíněné. Od srpna rozkvétají na vrcholcích rozvětvených lodyh až 5 cm velká, původně fialová květenství se žlutým středem. Malým nešvarem, který se podařilo částečně odstranit až u novějších kultivarů, je zavírání květenství na noc.

Symphyotrichum novae-angliae roste nejlépe na plném slunci, není příliš náročné na půdní podmínky, ale ocení lehčí půdu. V porovnání s ostatními druhy hvězdnic trpí na choroby jen minimálně, neodnožuje, ale trsy mají tendenci se rozvalovat, tudíž vyžadují oporu či lze zastřihnout zhruba třetinu lodyh po obvodu trsu během dubna až května. Zkrácené výhony se rozvětví a zesílí, čímž podrží trs zvenku a zabrání rozklesnutí. Dalším efektem tohoto řezu je prodloužená doba kvetení, zastřižené lodyhy kvetou později.

'Purple Dome' je výjimečný kultivar mezi anglickými astrami, jelikož dorůstá jen 60 cm výšky a zasychání spodních listů je minimální. Na kompaktních, nízkých trsech nasazuje obrovské množství sytě fialových květů se zlatavými středy. Květy jsou pozdní a pro úspěšné kvetení potřebují co nejvíce slunečných dnů. Listy jsou sytě zelené, poněkud tmavší než u původního druhu. Kultivar byl nalezen rostoucí u silnice v Pensylvánii, do kultury byl introdukován kolem roku 1990.

Nároky na pěstování

Slunce

Půda svěží, čerstvá

Stanovištní okruhy: B2, FR2

Mrazuvzdornost USDA:
Z3 a vyšší

Charakteristika

Kategorie: Trvalky

Výška: 50 - 60 cm

Šířka: 60 cm

Květy sytě fialové se žlutými středy.

Doba kvetení: září až říjen

Listy sytě zelené.

Habitus trsovitý, vzpřímený/vertikály

Choroby a škůdci

Potenciální choroby: fuzariové vadnutí, plíseň šedá

Potenciální škůdci: háďátka

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • Atraktivní pro hmyz
  • Okraj keřových výsadeb
  • Perenové rabato
  • Prérijní výsadby
  • Štěrkové záhony
  • Venkovská zahrada
Trvalka sezóny

Ocenění Trvalka sezóny

Více >>

Dobré pro opylovače

RHS Good for pollinators (Dobré pro opylovače)

Více >>

Doporučený sortiment

Doporučený sortiment

Více >>