Symplocarpus foetidus

skunkovka páchnoucí

čeleď: Araceae

Symplocarpus foetidus pochází z východního pobřeží Severní Ameriky. Roste v podmáčených lužních lesích a podél potoků.

Skunkovka páchnoucí má 30 až 90 cm dlouhé, svěže zelené, oválné listy, které se vyvíjí v průběhu a po skončení kvetení. Před olistěním vyrůstá asi 15 cm vysoký, kožovitý, nazelenale červený až červenohnědě mramorovaný toulec, který je stočený jako kápě nad krátkou, kulatou palicí, na níž vyrůstají květy. Kvete velmi brzy, mnohdy už v únoru nebo v březnu v závislosti na tání sněhu. Rostlina sama o sobě nezapáchá, jak by mohl název napovídat, ale při rozemnutí je lehce cítit po česneku.

Symplocarpus foetidus se dobře daří na vlhkých až zamokřených půdách v polostínu. Jedná se spíše o sbírkařskou kuriozitu.

Nároky na pěstování

Polostín

Půda vlhká a vodní plochy či jejich okraje

Stanovištní okruhy: G3, WR1

Mrazuvzdornost USDA:
Z4 a vyšší

Charakteristika

Kategorie: Trvalky

Výška: 40 - 50 cm

Šířka: 30 - 60 cm

Květy nazelenale červené až červenohnědé.

Doba kvetení: březen až duben

Listy svěže zelné.

Habitus výběžkatý/odnožující

Choroby a škůdci

Žádné závažné choroby.

Žádní závažní škůdci.

Uplatnění trvalky a její ocenění