Eryngium × zabelii

máčka

čeleď: Apiaceae

Eryngium × zabelii je hybrid mezi Eryngium alpinum a Eryngium bourgatii, pojmenovaný v roce 1926. Od Eryngium alpinum se liší laločnatými, zubatými bazálními listy a více zakulaceným květenstvím. Květenství homolovitého tvaru je z počátku zeleno stříbrné, později, když vykvetou drobné kvítky se mění do ocelově modré. Jedna rostlina produkuje větší množství květenství na četně rozvětvených stoncích od července do srpna. Každé květenství je zvýrazněno prstencem ostnitých, většinou stříbrných, tuhých listenů.

Vyžaduje velmi dobře propustnou, písčitou půdu, nesnáší zamokření a na živiny bohaté půdy, ve kterých trpí kořenovou hnilobou. Toleruje zásadité půdy a po etablování na stanovišti i kratší suchá období. Nejlépe se máčce daří na plném slunci.

Přehled kultivarů Eryngium × zabelii nadete zde >>.

Nároky na pěstování

Slunce

Půda a suchá až svěží, čerstvá

Stanovištní okruhy: FR1, FR2, FS1

Mrazuvzdornost USDA:
Z5 a vyšší

Charakteristika

Kategorie: Krátkověké trvalky, Trvalky

Výška: 60 - 100 cm

Šířka: 50 - 70 cm

Květy stříbrnomodré.

Doba kvetení: červenec až srpen

Listy tmavě šedozelené až olivové s bílou žilnatinou.

Habitus trsovitý

Choroby a škůdci

Potenciální choroby: kořenová hniloba

Žádní závažní škůdci.

Uplatnění trvalky a její ocenění

  • Dobrá zimní struktura
  • K řezu do vázy
  • Okrasné listem
  • Prérijní výsadby